Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn phương thức đăng ký xét tuyển
Phương thức xét tuyển học bạ
Phương thức xét tuyển học bạ khác
Phương thức xét tuyển điểm tổ hợp môn

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(D01):Toán, Văn, Tiếng Anh
2
(C00):Văn, Sử, Địa
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
THÔNG TIN KHẢO SÁT
Bạn biết đến trường qua thông tin nào? (Có thể check chọn tối đa 2 đáp án)
Hoàn tất đăng ký

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên

Chọn mã khác