CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

XÉT TUYỂN ONLINE
CÓ NGAY KẾT QUẢ

Lưu ý: Số CMND/Thẻ Căn Cước chỉ có thể nhập 1 lần, nếu nhập sai và đã nộp đơn xét tuyển vui lòng liên hệ hotline: (028) 6297 3210 để nộp hồ sơ lại.


''Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên''

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN THÍ SINH

Thông tin thí sinh

Họ và Tên:
Ngày sinh:
Giới tính:
Nơi Sinh:
Số điện thoại:
CMND:
Ngày Cấp:
Nơi Cấp:
Email:
Địa chỉ liên hệ:
Năm tốt nghiệp THPT:

Thông tin đăng ký

Ngành đăng ký:
Đợt khai giảng:
Phương thức xét tuyển:
Tổng số điểm:
Kênh tuyển sinh:

 Thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác.